Tập Phim: Vương Quốc

Video > Thánh Kinh Lược Truyện

1730 Lượt xem

Cám ơn các bạn đã theo dõi bộ phim The Bible suốt các tập qua, để tri ân sự ủng hộ này, Oneway Media đã tổ chức một phần chơi đố vui với phần thưởng bao gồm: 1 bộ đĩa DVD Thánh Kinh Lược Truyện, 1 pin Thánh Kinh Lược Truyện, và... bí mật

Phần thưởng sẽ dành cho người có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất (theo thời gian gửi trên email)

Sau đây là câu hỏi của tuần này:

1. Đức Chúa Trời phán cùng Giô-suê điều gì qua thiên sứ của Ngài, để Giô-

suê cùng đoàn quân chiếm lấy thành Giê-ri-cô?

2. Sức mạnh của Sam-sôn đến từ đâu? Sức mạnh đó có ở Sam-sôn mục đích

dùng để làm gì?

3. Trong Kinh Thánh, sách Các Quan Xét 16 Sam-sôn đã nói gì với Đa-li-la

về sức mạnh của mình?

Để tham gia chương trình bạn hãy giửi bài trả lời của mình về lienhe@oneway.vn với tiêu đề ghi rõ:" Mail dự thi đố vui Thánh Kinh Lược Truyện", nhớ cung cấp 1 chút thông tin cá nhân để Oneway Media biết thêm về bạn nhé!

Nội Dung

Để giúp dân Y-sơ-ra-ên hoàn thành lời hứa, Đức Chúa Trời đã gửi Môi-se đến để giải phóng dân Ngài ra khỏi ách nô lệ. Giô-suê đã dân dắt họ tiến vào miền đất hứa. Sự đe dọa của dân Phi-li-tin, một số người đã can đảm chống lại, nhưng ngay cả Sam-sôn cũng không thể chiến thắng chúng. Vị tiên tri Sa-mu-ên đã đứng lên lãnh đạo dân Y- sơ-ra-ên, nhưng họ cần nhiều hơn thế, một vị vua. Nhưng liệu có ai đủ tốt đẹp để cai trị vương quốc của Thiên Chúa không?

Tập 4 trong bộ phim Thánh Kinh Lược Truyện, tựa đề "VƯƠNG QUỐC" . Một bước ngoặt mới của dân Do Thái được mở ra, những vị vua xuất hiện để cai trị toàn bộ dân của Chúa. Qua các đời vua, các bài học về người làm vua, sự kính sợ Đức Chúa Trời, sự trung tín tiếp tục được ghi khắc sâu sắc qua Kinh Thánh. Vị vua đầu tiên được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu là vua Sau-lơ. Rồi đến vua Đa- vít. Điều gì đã xảy ra với những vị vua vĩ đại này, và có phải họ là những vị vua đủ tốt đẹp?

Tương ứng trong Kinh Thánh

(( Coming soon)...)

Comment

Be the first to comment on this article

VIDEO LIÊN QUAN

1
Sinh Tồn

Thánh Kinh Lược Truyện

2
Vương Quốc

Thánh Kinh Lược Truyện

3
Quê Hương

Thánh Kinh Lược Truyện

4
Xuất Hành

Thánh Kinh Lược Truyện

MOST VIEW

2
Sinh Tồn

Thánh Kinh Lược Truyện

3
Sự Khởi Nguyên

Thánh Kinh Lược Truyện

4
Vương Quốc

Thánh Kinh Lược Truyện

5
Quê Hương

Thánh Kinh Lược Truyện